Každá nová prevádzka musí byť zlegalizovaná. Ide najmä o vybavenie potrebných povolení a komunikáciu s úradmi. V spolupráci s našimi partnermi, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, Vám pomôžeme novú prevádzku spustiť a právne zlegalizovať.

Zároveň zabezpečíme:

  • vypracovanie povinnej dokumentácie – HACCP, prevádzkový poriadok, hygienicko-potravinové smernice, sanitačný plán, reklamačný poriadok
  • školenia – príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum, správna výrobná a hygienická prax
  • audity a kontroly prevádzok a zamestnancov – HACCP, hygienické, technické
  • odborné konzultácie a poradenstvo – monitoring potravinovej a hygienickej legislatívy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba

Zavolajte nám na 0948 555 000 a dohodnite si skoré stretnutie s našim odborníkom!