Lapač tukov – známy aj ako lapol – je súčasťou každej gastro prevádzky. Slúži na zachytavánie mastnoty vznikajúcej pri prevádzkovaní kuchyne, ktorá by sa inak dostala do kanalizácie. Kanalizačnú sieť chráni pred zanesením a následným upchatím.

Každý lapač tukov si vyžaduje pravidelné čistenie, čím sa predíde jeho preplneniu a vzniku havarijného stavu, kedy už dochádza k vzniku zbytočných dodatočných nákladov.

Pravidelné čistenie lapača tukov Vám zabezpečíme na profesionálnej úrovni, rýchlo a vrátane potrebnej dokumentácie pre úrady.

V prípade havarijného stavu lapača tukov na Vašej prevádzke situáciu riešime prioritne.

Zavolajte nám na 0948 555 000 a dohodnite si skoré stretnutie s našim odborníkom!