Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu realizujeme do 24 hodín od nahlásenia, alebo na pravidelnej báze vo Vami stanovenom dni a čase. Svoju prácu si robíme poctivo, rýchlo a slušne. Naše oddelenie logistiky sa postará o to, aby ste sa kuchynského odpadu zbavili presne vtedy, keď to potrebujete – bez odkladov a výhovoriek.

Vieme, že nielen kvalita, ale aj náklady sú podstatné. Ponuku vytvoríme na mieru pre Vás tak, aby ste ušetrili čo najviac.

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je z hľadiska legislatívy povinný zabezpečiť správne uskladnenie kuchynského odpadu, vhodné zberné nádoby,  odvoz biologického odpadu a následnú likvidáciu bioodpadu.

Nechajte tieto starosti na nás.

Zabezpečíme pre Vás kompletnú odpadovú agendu vrátane zmlúv, evidencií, zberných listov, obchodných dokladov a povinnej vysledovateľnosti. Poradíme v prípade kontrol. Zberné nádoby spĺňajúce požiadavky na konštrukciu a označenie poskytneme zdarma, bez akýchkoľvek poplatkov za prenájom. Od momentu, kedy Váš odpad preberieme, preberáme plnú zodpovednosť za dopravu a proces zhodnotenia. Vy sa môžete naplno venovať svojmu biznisu.