stare_potraviny2Staré potraviny, potraviny po dobe minimálnej trvanlivosti, potraviny po dátume spotreby, či potraviny po záruke. Pri správnej ekologickej likvidácii dochádza k zhodnoteniu odpadu, čím sa táto surovina premieňa na využiteľnú energiu. Tento odpad často končí na skládkach, či v spaľovniach – čo je nielen energetickým plytvaním, ale aj porušením európskej legislatívy, ktoré vedie k vysokým pokutám. Z jednej tony kuchynského či potravinového odpadu sa v bioplynovej stanici vyrobí v priemere až 1,2 MWh elektrickej enegrie. Vďaka takémuto spracovaniu sa z odpadu stáva ekologický energetický zdroj. Pri skládkovaní či spaľovaní nie je odpad žiadnym spôsobom energeticky zhodnotený a výrazne zaťažuje životné prostredie.

Zber starých potravín a ekologickú likvidáciu zabezpečujeme podľa platnej legislatívy. Buďte krytí pred úradmi.

Potraviny po záruke ekologicky likvidujeme a zabezpečujeme podľa platnej legislatívy.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 definuje tento materiál ako „produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat“.

Zber a ekologické spracovanie potravín po lehote minimálnej trvanlivosti a po dátume spotreby zabezpečujeme do 24 hodín, vrátane dokumentácie. Ozvite sa nám.